NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA SAPIENTIA Wpis do ewidencji działalności oświatowej pod numerem WOs – V.4430.664.2015.

Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezgwiezdnej i bezksiężycowej - mimo wszystkich słońc, gwiazd i sztucznych reflektorów. Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie.

Julian Ejsmond

Tam gdzie nie ma dzieci brakuje nieba …

A. Swinburne

Jak możemy Ci pomócNIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA SAPIENTIA
Wpis do ewidencji działalności oświatowej pod numerem WOs – V.4430.664.2015

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Sapientia

Specjaliści z naszej Poradni w Szczecinie udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, a także rodzicom, wychowawcom, nauczycielom i dyrektorom placówek edukacyjnych lub oświatowych. Działania Poradni obejmują pomoc w zakresie wychowania i kształcenia dzieci, rozwiązywania problemów pojawiających się w funkcjonowaniu rodziny lub w obrębie rówieśników czy też w przypadku dzieci niepełnosprawnych, uczniów sprawiających problemy wychowawcze lub mających problemy w nauce.

W ramach naszych działań stosujemy:

 • diagnozę
 • konsultację
 • interwencje w środowisku ucznia
 • terapie małżeńskie, rodzinne, grupowe oraz indywidualne terapie dzieci
 • terapię EEG Biofeedback
 • psychoedukację
 • warsztaty socjoterapeutyczne, wykłady interaktywne
 • mediację
 • coaching
 • doradztwo
 • działalność profilaktyczną
 • działalność informacyjną.

Zajmujemy się również doradztwem zawodowym. Oceniamy predyspozycje zawodowe oraz pomagamy w doborze najodpowiedniejszej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej.

 • problemy wychowawcze – małe dziecko, nastolatek
 • problemy rozwojowe małych dzieci
 • ocenia dojrzałości (gotowości) szkolnej
 • badanie poziomu inteligencji
 • problemy w okresie dojrzewania
 • lęk przed żłobkiem, przedszkolem, szkołą
 • lęk przed rozłąką z rodzicami
 • dziecko w rozwodzie rodziców
 • fobie
 • arteterapia, bajkoterapia, socjoterapia
 • zaburzenia zachowania (koncentracji uwagi, nadruchliwość, nadmierna impulsywność, agresja, zachowania antyspołeczne)
 • ADHD
 • stres, problemy emocjonalne
 • problemy w nawiązywaniu relacji, komunikacji w pracy, wypalenie zawodowe
 • konflikty rodzinne, problemy małżeńskie
 • zaniżona samoocena, kłopoty z autoprezentacją
 • problemy emocjonalne dzieci i ich rodziców pracujących za zagranicą
 • problemy emocjonalne dzieci i ich rodziców, rozłąka z powodu przebywania rodzica w więzieniu
 • wybór kierunku dalszego kształcenia, poszukiwanie ścieżki rozwoju
 • określenie stylu myślenia i działania
 • trudności w nauce (dysleksja, dyskalkulia), braki w wiadomościach szkolnych
 • korepetycje i przygotowanie do egzaminów
 • inne niepokojące Cię problemy

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE
poradnia psychologiczno - pedagogiczna szczecin


dla rodziców

oraz

doradca zawodowy
coaching kariery

Terapeuta, socjoterapeuta, doradca zawody i coach zapraszają na bezpłatne konsultacje.
Zapisy na konsultacje odbywają się do 10 każdego miesiąca. Liczba miejsc ograniczona!
Zapisy na bezpłatne konsultacje dla rodziców: atrych@sapientia.pl
Zapisy na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym, coachem: estelmach@sapientia.pl

psycholog dziecięcy szczecin

CZY TO JUŻ ADHD?

W ostatnich latach wielu rodziców, jak również pedagogów boryka się z licznymi, narastającymi problemami wychowawczo - dydaktycznymi. Zaburzenia występujące u dzieci zwłaszcza w wieku szkolnym stawiają wszystkich, którzy pozostają z nimi w bezpośrednich relacjach, w sytuacji wzmożonej kontroli, co za tym idzie zmuszają ich najbliższe otoczenie do poszukiwania rozwiązań i włączenia takich działań, dzięki którym będzie można pomóc dziecku i móc poradzić sobie z jego problemem. Takim zaburzeniem, które ostatnio spędza sen z oczu rodzicom, a w placówkach oświatowych wzbudza lęk jest „widmo” ADHD.

Czytaj więcej

poradnia szczecin

EMOCJE NASZYCH DZIECI

Co to są granice? Jak pomóc dziecku w poznaniu granic? Czy są one wyrazem naszej miłości wobec dzieci czy chęcią ich zdominowania? Jaki jest cel stawianych granic? Jak brak granic wpływa na rozwój naszego dziecka?
Stawianie dziecku granic budzi niejednokrotnie jedną z trudniejszych emocji, frustrację. Należy jednak pamiętać, że emocja ta kiedy utrzymuje się na umiarkowanym poziomie nie jest czymś złym, wręcz przeciwnie, stanowi pozytywny element rozwoju każdej istoty.

Czytaj więcej

poradnia rodzinna szczecin

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

Okres szkolny, trwający od 6 – 7 do 10-12 roku życia, jest ostatnim etapem dzieciństwa w rozwoju człowieka, dlatego bywa nazywany dzieciństwem późnym lub dojrzałym.
Etap ten przynależy do dzieciństwa, jednak z pewnej perspektywy można go ujmować jako pierwszy krok w świecie dorosłych. Wejście w wiek szkolny wiąże się „opuszczeniem” przez dziecko domu rodzinnego, większym usamodzielnieniem się i dominacją aktywności, którą jest nauka.

Czytaj więcej

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Kiedy mamy problemy z dzieckiem i trudno nam sobie z tym poradzić, zwróćmy się o profesjonalną pomoc do specjalisty. Pomoc terapeuty potrzebna jest zarówno dzieciom, które doświadczyły np. wstrząsu psychicznego spowodowanego udziałem w wypadku, śmierci bliskiej mu osoby, czy też były krzywdzone bądź wychowują się w rodzinach alkoholowych. Do gabinetu dziecięcego psychologa pukają co raz częściej rodzice zatroskani kłopotami swojego dziecka. Z jakimi problemami zgłaszają się najczęściej rodzice do psychologa dziecięcego?

Czytaj więcej

KOREPETYCJE I PRZYGOTOWANIA
DO EGZAMINÓW

KOREPETYCJE I PRZYGOTOWANIA
DO EGZAMINÓW

Twoje dziecko ma kłopoty w nauce, boi się zbliżających egzaminów, pomóż mu pokonać kolejny szczebel edukacji …. W ofercie Poradni znajdują się m.in. gry mentalne oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

MATERIAŁY
DLA NAUCZYCIELI

MATERIAŁY
DLA NAUCZYCIELI

Kreatywność jest pojęciem bardzo modnym zarówno w przedszkolach, szkołach, jak i w życiu zawodowym. Pojawiły się takie pojęcia jak: „kreatywny uczeń”, „kreatywny produkt”, „kreatywna sprzedaż”, „postawy kreatywne”, „dyrektor kreatywny”.

Czytaj więcej

Czytelnia

Kiedy mamy problemy z dzieckiem i trudno nam sobie z tym poradzić, zwróćmy się o profesjonalną pomoc do specjalisty. Pomoc terapeuty potrzebna jest zarówno dzieciom, które doświadczyły np. wstrząsu psychicznego spowodowane

Czytaj więcej

KREATYWNOŚĆ W PRACY NAUCZYCIELA Kreatywność jest pojęciem bardzo modnym zarówno w przedszkolach, szkołach, jak i w życiu zawodowym. Pojawiły się takie pojęcia jak: „kreatywny uczeń”, „kreatywny produkt”, &bd

Czytaj więcej

Edukacja szkolna – pierwszy krok w świecie dorosłych. Okres szkolny, trwający od 6 – 7 do 10-12 roku życia, jest ostatnim etapem dzieciństwa w rozwoju człowieka, dlatego bywa nazywany dzieciństwem późnym lub dojrzałym. E

Czytaj więcej

Emocje związane ze stawianiem dziecku granic. Czy stawiać dziecku granice? Jak to zrobić? „Dyscyplina to najważniejszy po miłości dar, jaki dzieci otrzymują od swoich rodziców” dr T.Berry Brazelton Co to są granice? Jak p

Czytaj więcej

Nasi specjaliściWspółpracują z Nami specjaliści m.in. z zakresu psychologii, pedagogiki, socjoterapii, terapii, logopedii, doradztwa zawodowego, coachingu i mediacji. Zespół Poradni na pierwszym miejscu stawia dobro klientów, wykonując sumiennie swoje obowiązki w atmosferze akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.

Elżbieta Rychlik - Piec

Psycholog kliniczny diagnoza psychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych, ocena sprawności intelektualnej, osobowości, zmian organicznych w CUN, problemów rodziny.

Jolanta Chęć

psycholog w dziedzinie nauczania i wychowania  

Ewa Geniusz – Jęchorek

terapeuta, pedagog, instruktor w zakresie ... ... metod i technik pamięci.

Elżbieta Linartowicz

pedagog, doradca zawodowy, logopeda szkolny pracuje wg. programu edukacyjnego przygotowującego do pracy z dziećmi i młodzieżą metodą wspomagania wg koncepcji prof. Z. B. Gasia (certyfikat), trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, zachowania suicydalne – interwencja kryzysowa, warsztaty dla Rad Pedagogicznych.

Aneta Trych

terapeuta, socjoterapeuta, certyfikowany trener Neurofeedback EEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności, certyfikowany trener FRIS, kinezjolog edukacyjny Kinezjolog edukacyjny z uprawnieniami I i II stopnia, prowadzi terapię indywidualną oraz grupy socjoterapeutyczne dzieci i młodzieży. Trener umiejętności miękkich specjalizujący się w problematyce stresu, prowadzi warsztaty dla dzieci i rodziców. 

Elżbieta Stelmach

pedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta, coach trener umiejętności miękkich, prowadzi warsztaty dla rodziców, Rad Pedagogicznych, Dyrektorów szkół. Specjalista z zakresu coachingu rodzicielskiego.

Agata Sosnowska

pedagog pedagog, zajmuje się diagnozą wczesnoszkolną, szkolną dzieci i młodzieży, prowadzi zajęcia kompensacyjno – rewalidacyjne oraz korepetycje dla dzieci.

O Poradni

bottom_logo

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA SAPIENTIA
Wpis do ewidencji działalności oświatowej pod numerem WOs – V.4430.664.2015

Newsletter

Zapisz się żeby być na bieżąco
Antyspam: Przepisz małe litery z naszej nazwy: PORAdnia
Imię:
Email:

Szybki kontakt

+ 48 696 064 406

Ul. Jagiellońska 85/6,
70 – 437 Szczecin

atrych@sapientia.pl