NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA SAPIENTIA Wpis do ewidencji działalności oświatowej pod numerem WOs – V.4430.664.2015.

Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezgwiezdnej i bezksiężycowej - mimo wszystkich słońc, gwiazd i sztucznych reflektorów. Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie.

Julian Ejsmond

Nasi specjaliści

Jolanta Dorota Czarnecka

 Trenr Jogi dla dzieci i dorosłych  Z wykształcenia pedagog wczesnoszkolny

Ewa Geniusz – Jęchorek

terapeuta, pedagog, instruktor w zakresie metod i technik pamięci.

Aneta Trych

psychoterapeuta, socjoterapeuta, kinezjolog edukacyjny Certyfikowany trener Neurofeedback EEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności, certyfikowany trener FRIS, kinezjolog edukacyjny z uprawnieniami I i II stopnia, prowadzi terapię indywidualną oraz grupy socjoterapeutyczne dzieci i młodzieży.

Jolanta Chęć

psycholog, prowadzi terapię dzieci i osób dorosłych, konsultacje dla rodziców.

Agata Sosnowska

pedagog diagnoza wczesnoszkolna, szkolna dzieci i młodzieży, zajęcia kompensacyjno – rewalidacyjne.

Aneta Niewęgłowska

pedagog nauczyciel języka polskiego z kilkunastoletnim stażem. Swoje doświadczenie zawodowe wzbogaca najnowszymi szkoleniami. Ukończyła kurs I i II stopnia w zakresie diagnozy i terapii dysleksji Metodą Warnkego oraz szkolenie „Jak pracować z uczniem z dysleksją” w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Dys…Kurs.

Elżbieta Linartowicz

pedagog, doradca zawodowy, logopeda szkolny pracuje wg. programu edukacyjnego przygotowującego do pracy z dziećmi i młodzieżą metodą wspomagania wg koncepcji prof. Z. B. Gasia (certyfikat), trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, zachowania suicydalne – interwencja kryzysowa, warsztaty dla Rad Pedagogicznych.

Marzena Klukiewicz

logopeda, pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej oraz Analizy Stosowanej Zachowania.

O Poradni

bottom_logo

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA SAPIENTIA
Wpis do ewidencji działalności oświatowej pod numerem WOs – V.4430.664.2015

Newsletter

Zapisz się żeby być na bieżąco
Antyspam: Przepisz małe litery z naszej nazwy: PORAdnia
Imię:
Email:

Szybki kontakt

+ 48 696 064 406

Ul. Pocztowa 27 C/U2,
70 – 361 Szczecin

atrych@sapientia.pl