NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA SAPIENTIA Wpis do ewidencji działalności oświatowej pod numerem WOs – V.4430.664.2015.

Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezgwiezdnej i bezksiężycowej - mimo wszystkich słońc, gwiazd i sztucznych reflektorów. Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie.

Julian Ejsmond

Nasi specjaliści

Marzena Klukiewicz

logopeda, pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej oraz Analizy Stosowanej Zachowania.

Aneta Trych

psychoterapeuta, socjoterapeuta, kinezjolog edukacyjny Certyfikowany trener Neurofeedback EEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności, certyfikowany trener FRIS, kinezjolog edukacyjny z uprawnieniami I i II stopnia, prowadzi terapię indywidualną oraz grupy socjoterapeutyczne dzieci i młodzieży.

Jolanta Dorota Czarnecka

 Trenr Jogi dla dzieci i dorosłych  Z wykształcenia pedagog wczesnoszkolny

Ewa Geniusz – Jęchorek

terapeuta, pedagog, instruktor w zakresie metod i technik pamięci.

Jolanta Chęć

psycholog, prowadzi terapię dzieci i osób dorosłych, konsultacje dla rodziców.

Aneta Niewęgłowska

pedagog nauczyciel języka polskiego z kilkunastoletnim stażem. Swoje doświadczenie zawodowe wzbogaca najnowszymi szkoleniami. Ukończyła kurs I i II stopnia w zakresie diagnozy i terapii dysleksji Metodą Warnkego oraz szkolenie „Jak pracować z uczniem z dysleksją” w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Dys…Kurs.

Agata Sosnowska

pedagog diagnoza wczesnoszkolna, szkolna dzieci i młodzieży, zajęcia kompensacyjno – rewalidacyjne.

Elżbieta Linartowicz

pedagog, doradca zawodowy, logopeda szkolny pracuje wg. programu edukacyjnego przygotowującego do pracy z dziećmi i młodzieżą metodą wspomagania wg koncepcji prof. Z. B. Gasia (certyfikat), trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, zachowania suicydalne – interwencja kryzysowa, warsztaty dla Rad Pedagogicznych.

O Poradni

bottom_logo

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA SAPIENTIA
Wpis do ewidencji działalności oświatowej pod numerem WOs – V.4430.664.2015

Newsletter

Zapisz się żeby być na bieżąco
Antyspam: Przepisz małe litery z naszej nazwy: PORAdnia
Imię:
Email:

Szybki kontakt

+ 48 696 064 406

Ul. Pocztowa 27 C/U2,
70 – 361 Szczecin

atrych@sapientia.pl